Generalforsamling udsat

Den varslede generalforsamling 26. maj er udsat på ubestemt tid.
Udsættelsen skyldes coronavirussen, som pt. ikke gør det muligt at mødes i en større forsamling.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling udsat

Sæsonstart 2020

Den nye tennissæson nærmer sig forhåbentlig med hastige skridt, men inden vi kan svinge ketcherne skal banerne gøres klar.

Der er arrangeret arbejdsdage

fredag den 24. april fra kl. 16.00
lørdag den 25. april fra kl. 10.00
søndag den 26. april fra kl. 10.00
Du kan melde dig til på vores facebookside:
Arbejdsdage

Der vil være opgaver nok til alle: rensning og klargøring af banerne, opsætning af net og windbreaks, fjernelse af ukrudt mm.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Sæsonstart 2020

Generalforsamling 2020

Tirsdag den 26. maj 2020 klokken 19.00
afholdes der generalforsamling i Aunslev Tennis.

Der tages forbehold for datoen, da vi ikke ved om vi må forsamles på det angivne tidspunkt

Vi håber at se mange medlemmer i Aunslev hallens cafeteria.

Dagsordenen for generalforsamlingen

1        Valg af dirigent

2        Valg af referent

3        Valg af stemmetællere

4        Bestyrelsens beretning

5        Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og godkendelse af
budgettet for det kommende år

6        Indkomne forslag
Der er forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne, således at bestyrelsen fremover vælges for to år ad gangen, mod nu et år. samtidig foreslås det, at der vælges to medlemmer i lige år og tre i ulige år.

7        Valg til bestyrelse

8        Valg af 1 suppleant

9        Valg af revisor

10    Valg af revisor suppleant

11    Eventuelt

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2020

Torsdags træning opvarmning. …

image

Opvarmning !

image

State of the art vanding on demand..

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Torsdags træning opvarmning. …

Sæson start

4 Maj. Flaget hejses der grilles og der spilles både inde og ude

. Smukt vejr ….

image

image

image

image

image

image

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Sæson start

“Spil-sammen-aften”

Hver torsdag aften kl. 19-21 er der mulighed for at møde andre medlemmer til en dyst på banerne. Her kan man evt. finde sammen med jævnbyrdige modstandere og lave individuelle aftaler med hensyn til spilletider.

Er du i tvivl om, at tennis er sporten for dig, så mød op torsdag aften. Klubben har ketsjere og bolde, der kan lånes, hvis du ikke selv har udstyret.

Klubben har de senere år oplevet tilbagegang i antal af medlemmer, og sidste år blev kun den ene bane klargjort. Nu er vi en gruppe aldrende mænd, der er trådt ind i bestyrelsen med det håb, at der kan pustes nyt liv i klubben.

Begge baner står klar, så “pak tasken” og få dejlige oplevelser.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til “Spil-sammen-aften”

Forårssolen skinner…

…på snedækkede baner

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Forårssolen skinner…