Tennissportens dag 2019

Vi fejrer Tennissportens dag og skyder på den måde sæson 2019 i gang.

Foreningen byder på lidt til hals og gane, så kom og vær med.

Vi starter klokken 11.00 på banerne bag Aunslev hallen.

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Tennissportens dag 2019

Sæsonstart 2019

Den nye tennissæson nærmer sig med hastige skridt, men inden vi kan svinge ketcherne skal banerne gøres klar.

Vi vil gerne opfordre alle interesserede til at møde op

Søndag den 7. april 2019
klokken 10.00

Der vil være opgaver nok til alle: rensning og klargøring af banerne, opsætning af net og windbreaks, fjernelse af ukrudt mm.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Sæsonstart 2019

Generalforsamling 2019

Torsdag den 28. marts 2019 klokken 20.30
afholdes der generalforsamling i Aunslev Tennis

Vi håber at se mange medlemmer i Aunslev hallens cafeteria.
Hvis du sender en besked om din deltagelse til jensslotmann@gmail.com vil der være et lille traktement.

Dagsordenen for generalforsamlingen

1        Valg af dirigent

2        Valg af referent

3        Valg af stemmetællere

4        Bestyrelsens beretning

5        Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og godkendelse af
budgettet for det kommende år

6        Indkomne forslag
Der er forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne, således at bestyrelsen fremover vælges for to år ad gangen, mod nu et år. samtidig foreslås det, at der vælges to medlemmer i lige år og tre i ulige år.

7        Valg til bestyrelse

8        Valg af 1 suppleant

9        Valg af revisor

10    Valg af revisor suppleant

11    Eventuelt

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2019

Efteråret 2017

Så er tennissæsonen ved nærme sig sin afslutning.
Der har været stabilt fremmøde til torsdagstræningen og der er heldigvis kommet lidt nye friske kræfter til.
Efter lidt problemer er denne hjemmeside nu komme op at køre igen.

Banernes tilstand er god. Det har ikke været nødvendigt at vande ret meget i denne sommer. Det har vejrguderne sørget for.

Torsdagstræningen er afsluttet for i år. Vi kan ikke se boldene i skumringen.
Banerne vil dog stadig være brugbare i dagtimerne.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Efteråret 2017

Standerhejsning 2016

Så kom sæsonen i gang trods et noget blandet vejr.

IMG_5663 IMG_5664 IMG_5668 IMG_5669 IMG_5670 IMG_5671 IMG_5672 IMG_5674 IMG_5675 IMG_5676 IMG_5677

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Standerhejsning 2016

Klargøring af baner til sæsonen 2016

Dette galleri indeholder 4 billeder.

Så er der sat windbreakers op og gjort de første forberedelser til den nye sæson.

Flere gallerier | Kommentarer lukket til Klargøring af baner til sæsonen 2016

Generalforsamling 2016 nu med referat

Der indkaldes til generalforsamling
torsdag den 21. april
Klokken 20.30
Aunslevhallens Cafeteria

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1        Valg af dirigent

2        Valg af referent

3        Valg af stemmetællere

4        Bestyrelsens beretning

5        Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og godkendelse af
budgettet for det kommende år

6        Indkomne forslag

7        Valg til bestyrelse

8        Valg af 1 suppleant

9        Valg af revisor

10    Valg af revisor suppleant

11    Eventuelt

Referat fra              Generalforsamlingen, torsdag d. 21. april 2016
1. Valg af dirigent:  Johnny Fahnøe
2. Valg af referent:  Helge Hansen
3. Valg af stemmetællere:  Foregik ved håndsoprækning
4. Bestyrelsens beretning:  Johnny fremlagde beretningen, der blev godkendt:
Den 2. maj 2015 var der standerhejsning, og samtidig var vi tilmeldt Tennissportens Dag, hvor alle kunne komme og prøve at spille tennis enten ude eller inde (soft tennis).
Fremmødet talte 12 personer.
Klubben var vært ved en forfriskning og en grillpølse.
Antallet af medlemmer var 16 udendørs og 13 indendørs.
Der var træning hver torsdag kl. 19-21 (dog 18.30 ved start og slutning af sæsonen) og søndag kl. 10-12 for dem, der havde mulighed for det. 4-10 deltog hver gang.
Klubhuset har overlevet flytningen, men trænger til en overmaling (svenskrød), som det får senere i år.
Johnny og Helge havde deltaget i det årlige repræsentantskabsmøde i hallen, og der var der forståelse for vores ønske om el i klubhuset samt nyt vandingsanlæg.
5. Regnskab/budget:
Kassereren fremlagde revideret regnskab og budget, som begge blev  godkendt. Klubbens saldo var 31.12.2015:
kr. 11.971,83
6. Indkomne forslag: Kassereren havde indgivet forslag angående ændring af regnskabsåret, så det fremover dækker perioden 1/4 – 31/3.
Det vil betyde, at regnskabet er bedre tilpasset tiden for generalforsamlingen og dermed aktuelt. Indeværende regnskab dækker således fra 1. jan. 2016 til og med 31. marts 2017.
Forslaget blev énstemmigt vedtaget.
7. Valg til bestyrelse:  Lars, Kim og Bent Ole blev genvalgt.
8. Valg af en suppleant:  Ingen
9. Valg af revisor:  Jens Slotmann fortsætter.
10. Valg af revisor suppleant: Jan Pedersen genvalgt.
11. Eventuelt:
Ordstyren takkede for god ro og orden under mødet!
Der var i alt seks fremmødte.

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2016 nu med referat

Standerhejsning/sæsonstart

flag-s17002Lørdag den 30. april klokken 11.00

 

Vi starter sæsonen med at hejse flaget.
Alle er velkomne til at komme og slå til boldene.
Der er øl, vand og pølser til yderst rimelige priser

 

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Standerhejsning/sæsonstart

Tennissportens dag

tennis

Så kom sæsonen i gang i det smukkeste forårsvejr og med god aktivitet
på begge baner.

Tennissportens dag 2015 (1)

Tennissportens dag 2015 (1)

 

Tennissportens dag (2)

Tennissportens dag (2)

Tennissportens dag (3)

Tennissportens dag (3)

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Tennissportens dag

Generalforsamling 2015

D 9/4 2015 I Aunslev hallens Cafeteria Kl. 19:30

Dagsorden ifølge vedtægterne

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2015