Bestyrelsesmøder

 

Aunslev Tennisklub:

Referat fra Bestyrelsesmøde torsdag d. 15. marts 2018, kl. 20.30 i Hallen
Til stede: Bent Ole, Kresten, Jens, Johnny og Helge
1. Generalforsamling 2018: Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 12. april kl. 20.30 i Hallens Cafeteria. Dagsorden iflg. Vedtægterne. Gerne tilmelding af hensyn til et tilhørende traktement.
2. Klargøring af baner: Linjerne er tjekket, skal fastgøres i nyt grus og tromles. Lone har adgang til en tromle. Bane 1 er OK. Bane 2 er ret grøn. Måske skal vi prøve at vande med saltvand. Redskaber: Hakke, rive og skuffejern anskaffes. Johnny aftaler med Ib, halinspektøren, mht. lån af trillebør. Der skal åbnes for vandet, når frosten er ophørt. En ny ”håndbruser” er ønskværdig. Jari har tilbudt at renovere bord/bænke-sættene. Datoen for arbejdet med klargøring aftales senere, og der gives besked til Kresten via Facebook.
3. Kassebeholdning: Bent Ole fremlagde regnskabet, og kassebeholdningen er yderst tilfredsstillende, d.d.: Kr. 25.873,83
4. Skoleidrættens Forårsfestival: Kresten refererede fra det afholdte møde d. 8. marts, hvor man havde drøftet fælles fremstød for skole-tennis samarbejde. Kresten havde mest været ”lyttende” deltager, da det er lidt svært vores klub at være med, da Aunslev Skole kun tæller årgangene 0-6. kl., og derfor ikke har den relevante overbygning, jf. alder. Generelt må vi dog prøve at synliggøre klub-tilbuddet.
5. Evt. Vi må løbende drøfte og udtænke planer for medlemstilgang, både blandt unge og ældre, for at få mere liv i klubben. Lone vil gerne, på klubbens vegne, deltage i et instruktør kursus.
Kaffe med tilhørende brød blev nydt!

Ref. Helge

Referat fra Bestyrelsesmøde torsdag d. 7. december 2017, kl. 19.00 i Hallen
Til stede: Bent Ole, Kresten, Johnny, Jens, Helge – og et veldækket julebord!

1.
Hjemmeside: Jens bemærker, at der er indtil flere problemer med hjemmesiden, bl.a. er feltet ”admin” nederst på siden forsvundet, og han kan derfor ikke få adgang til ændringer og nye indlæg. Jens arbejder videre med problemløsningen, men ejerne af siden virker lidt uprofessionelle, ikke mindst efter et nyt firma har taget over.

2.
Banerne: Efter sidste udfoldelser på banerne blev de endelig klargjort til vinterpause omkring 1. november. Nettene og windbreakers er forholdsvis intakte og holder til fortsat brug.

3.
Medlemstal og økonomi:
Indendørs medlemstal: 10 pensionister
Udendørs medlemstal: 3 juniorer
6 seniorer
4 pensionister
I alt 23 medlemmer

Kassebeholdningen: er pt. omkring 20.000 kr. Kontingentindtægterne ser ud til at dække driftsomkostningerne.

4.
Nøgler: er ved at være en mangelvare. Johnny forhører sig hos Ib, om det er muligt at få nogle flere.

5.
Hegn omkring banerne: Endnu en beskæring er påkrævet inden den nye sæson. Johnny bringer ønsket videre til Ib.

6.
Klubhuset: Det trænger til en kærlig hånd. Det må have en gang maling og evt. stålplader på taget (Helge har!). Det kan ordnes på en/to arbejdsdage til foråret. Vi har også flere fliser, der kan dække arealet med bord/bænke-sættet.

7.
Næste møde: En gang i marts, evt. d. 15.

Referent: Helge Hansen