Generalforsamling 2016 nu med referat

Der indkaldes til generalforsamling
torsdag den 21. april
Klokken 20.30
Aunslevhallens Cafeteria

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1        Valg af dirigent

2        Valg af referent

3        Valg af stemmetællere

4        Bestyrelsens beretning

5        Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og godkendelse af
budgettet for det kommende år

6        Indkomne forslag

7        Valg til bestyrelse

8        Valg af 1 suppleant

9        Valg af revisor

10    Valg af revisor suppleant

11    Eventuelt

Referat fra              Generalforsamlingen, torsdag d. 21. april 2016
1. Valg af dirigent:  Johnny Fahnøe
2. Valg af referent:  Helge Hansen
3. Valg af stemmetællere:  Foregik ved håndsoprækning
4. Bestyrelsens beretning:  Johnny fremlagde beretningen, der blev godkendt:
Den 2. maj 2015 var der standerhejsning, og samtidig var vi tilmeldt Tennissportens Dag, hvor alle kunne komme og prøve at spille tennis enten ude eller inde (soft tennis).
Fremmødet talte 12 personer.
Klubben var vært ved en forfriskning og en grillpølse.
Antallet af medlemmer var 16 udendørs og 13 indendørs.
Der var træning hver torsdag kl. 19-21 (dog 18.30 ved start og slutning af sæsonen) og søndag kl. 10-12 for dem, der havde mulighed for det. 4-10 deltog hver gang.
Klubhuset har overlevet flytningen, men trænger til en overmaling (svenskrød), som det får senere i år.
Johnny og Helge havde deltaget i det årlige repræsentantskabsmøde i hallen, og der var der forståelse for vores ønske om el i klubhuset samt nyt vandingsanlæg.
5. Regnskab/budget:
Kassereren fremlagde revideret regnskab og budget, som begge blev  godkendt. Klubbens saldo var 31.12.2015:
kr. 11.971,83
6. Indkomne forslag: Kassereren havde indgivet forslag angående ændring af regnskabsåret, så det fremover dækker perioden 1/4 – 31/3.
Det vil betyde, at regnskabet er bedre tilpasset tiden for generalforsamlingen og dermed aktuelt. Indeværende regnskab dækker således fra 1. jan. 2016 til og med 31. marts 2017.
Forslaget blev énstemmigt vedtaget.
7. Valg til bestyrelse:  Lars, Kim og Bent Ole blev genvalgt.
8. Valg af en suppleant:  Ingen
9. Valg af revisor:  Jens Slotmann fortsætter.
10. Valg af revisor suppleant: Jan Pedersen genvalgt.
11. Eventuelt:
Ordstyren takkede for god ro og orden under mødet!
Der var i alt seks fremmødte.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.