Generalforsamling 2018

Torsdag den 12. april 2018 klokken 20.30
afholdes der generalforsamling i Aunslev Tennis

Vi håber at se mange medlemmer i Aunslev hallens cafeteria.
Hvis du sender en besked om din deltagelse til jensslotmann@gmail.com vil der være et lille traktement.

Dagsordenen for generalforsamlingen

1        Valg af dirigent

2        Valg af referent

3        Valg af stemmetællere

4        Bestyrelsens beretning

5        Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og godkendelse af
budgettet for det kommende år

6        Indkomne forslag

7        Valg til bestyrelse

8        Valg af 1 suppleant

9        Valg af revisor

10    Valg af revisor suppleant

11    Eventuelt

Referat fra                Generalforsamlingen, torsdag d. 12. april 2018

Til stede:  Johnny, Bent Ole, Jens, Kresten, Helge – Jari Veidiksen, Lone Jensen og Jacob Schousboe.

 1. Valg af dirigent: Jacob Schousboe
 2. Valg af referent: Helge Hansen
 3. Valg af stemmetællere:  Ved håndsoprækning.
 4. Bestyrelsens beretning: Johnny fremlagde beretningen, der blev godkendt.
 5. Regnskab/budget: Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og budget. Saldoen pr. 31. marts 2018 var 25.723,83 kr. Nuværende kontingent fastholdes.
 6. Indkomne forslag: Ingen.           
 7. Valg til bestyrelse: Bestyrelsen blev genvalgt og består fortsat af: Johnny Fahnøe (formand)), Bent Ole Larsen (kasserer), Helge Hansen (sekretær), Jens Slotmann (web-ansvarlig) og Kresten Rose.
 8. Valg af en suppleant: Jari Veidiksen.
 9. Valg af revisor: Jacob Schousboe.
 10. Valg af revisor suppleant: Lone Jensen.
 11. Eventuelt: Jens redegjorde for de nye bestemmelser mht. medlems oplysninger ifølge Registertilsynet. Der synes dog at være god hjælp at hente hos Dansk Idræts Forbund. Evt. ændringer og tilpasninger skal være på plads inden 24. maj i år. Johnny har afgivet ønsker til IB (halinspektøren) ang. ekstra nøgler og redskaber til vedligeholdelse af banerne. Ny håndholdt vander og nye net skal søges gennem hallens aktivitetsforening. Klargøring af banerne starter søndag d. 15. kl. 10 og mandag d. 16. kl. 10                         

Ordstyren takkede for god ro og orden under mødet!

Der var i alt otte fremmødte.

 

Referent: Helge

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.