Generalforsamling 2019

Torsdag den 28. marts 2019 klokken 20.30
afholdes der generalforsamling i Aunslev Tennis

Vi håber at se mange medlemmer i Aunslev hallens cafeteria.
Hvis du sender en besked om din deltagelse til jensslotmann@gmail.com vil der være et lille traktement.

Dagsordenen for generalforsamlingen

1        Valg af dirigent

2        Valg af referent

3        Valg af stemmetællere

4        Bestyrelsens beretning

5        Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og godkendelse af
budgettet for det kommende år

6        Indkomne forslag
Der er forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne, således at bestyrelsen fremover vælges for to år ad gangen, mod nu et år. samtidig foreslås det, at der vælges to medlemmer i lige år og tre i ulige år.

7        Valg til bestyrelse

8        Valg af 1 suppleant

9        Valg af revisor

10    Valg af revisor suppleant

11    Eventuelt

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.