Generalforsamling 2020

Tirsdag den 26. maj 2020 klokken 19.00
afholdes der generalforsamling i Aunslev Tennis.

Der tages forbehold for datoen, da vi ikke ved om vi må forsamles på det angivne tidspunkt

Vi håber at se mange medlemmer i Aunslev hallens cafeteria.

Dagsordenen for generalforsamlingen

1        Valg af dirigent

2        Valg af referent

3        Valg af stemmetællere

4        Bestyrelsens beretning

5        Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og godkendelse af
budgettet for det kommende år

6        Indkomne forslag
Der er forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne, således at bestyrelsen fremover vælges for to år ad gangen, mod nu et år. samtidig foreslås det, at der vælges to medlemmer i lige år og tre i ulige år.

7        Valg til bestyrelse

8        Valg af 1 suppleant

9        Valg af revisor

10    Valg af revisor suppleant

11    Eventuelt

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.