Bestyrelsen 2019

 

Formand:

Johnny Fahnøe
Bygaden 8, 5800 Nyborg
tlf. 65 36 11 22 / 61 27 47 62
e-mail: djana@outlook.dk

Næstformand:

Jens Slotmann
Holsmosevej 11, 5800 Nyborg
tlf: 26 22 18 21
e-mail: jens@slotmann.dk

Kasserer:

Bent Ole Larsen
Kertemindevej 3, 5800 Nyborg
tlf. 20 46 55 48
e-mail: bentole4@gmail.com

Sekretær:

Helge Hansen
Toftevænget 4, 5800 Nyborg
tlf. 30 23 65 36
e-mail: helge@dejgaard-hansen.dk

Øvrige medlemmer:

Kresten Øgaard Rose
Egevej 13, 5800 Nyborg
tlf. 26 13 10 59
e-mail: krestenrose@hotmail.com

Suppleant

Jari Veidiksen

Revisor:

Jacob Schousboe

Revisorsuppleant

Lone Jensen