Persondata

Aunslev Tennis indsamler et absolut minimum af persondata.
Som medlem har vi kun brug for at kende navn og alder (indflydelse på kontingent).
Hvis et medlem melder sig ind i foreningen via hjemmesiden slettes alle informationer, så snart det nye medlem har betalt kontingent.
Vi indsamler ikke personfølsomme oplysninger.
Efterfølgende er den eneste registrering af medlemmer listen over indbetalt kontingent, som kassereren kan trække ud fra foreningens bankkonto.

Facebook:
Aunslev tennis har en profil på Facebook. Foreningen kan lægge situationsbilleder fra begivenheder i klubben ud på denne side. Alle har ret til at nægte at billeder, hvorpå de kan genkendes findes på Facebook, hvorefter billederne bliver fjernet.

Billeder på hjemmesiden:
Foreningen kan lægge situationsbilleder fra begivenheder på hjemmesiden.
Alle har ret til at nægte at billeder, hvorpå de kan genkendes findes på hjemmesiden, hvorefter billeder bliver fjernet.